Archivística


22-02-2023 – Pergamins de l’Arxiu Municipal de Vila-real (1307 – 1690)

Estem segurs que aquest nou instrument descriptiu de l’Arxiu Municipal de Vila-real esdevindrà d’una enorme utilitat per als investigadors que s’interessen pel nostre patrimoni documental i facilitarà les seues recerques. I, a més de difondre els fons de l’Arxiu i d’impulsar la investigació històrica, contribuirà també a un millor coneixement de la institució productora, el […]

Fuente: INTECCA Comunicación.